Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie, 2 kwietnia 2016, godzina. 18:00

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 19 pkt.3, iż w dniu 2 kwietnia 2016r. (sobota), w terminie pierwszym o godzinie 18:00, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w budynku Fili Biblioteki Publicznej  w Książu Śląskim zebranie członków stowarzyszenia. Drugim termin zebrania jest godzina 18:15. Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
 3. Wybór komisji zebrania (uchwała nr 10/2016 w sprawie powołania komisji zebrania)
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Uchwał i wniosków.
 4. Informacja o przyjęciu nowych członków – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 1/2016.
 5. Składki członkowskie zwyczajne  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 2/2016 ws. składek członkowskich zwyczajnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 3/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2015 rok i wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Spis z natury i inwentaryzacja na dzień 31.12.2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 4/2015 ws. w sprawie przyjęcia spisu z natury i prowadzonej gospodarki materiałowej za rok 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową i bilansu oraz rachunku wyników za rok 2015.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2015 - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 5/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej - udzielenie absolutorium zarządowi – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 6/2016 ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu.
 12. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków zarządu i jego struktury – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 7/2016.
 13. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków komisji rewizyjnej i jego struktury  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 14. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, oświadczenia, uwagi, inne informacje dotyczące punktów powyższych nie uwzględnione w toku dyskusji.
 15. Wybór Przewodniczącego stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 16. Wybór Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu Stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 17. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Zarządu Stowarzyszenia wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 18. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Komisji Rewizyjnej wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 11/2016.
 19. Przedstawienie planu pracy na 2016 rok – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 12/2016 ws. planu pracy na rok 2015.
 20. Podjęcie decyzji w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek mikro - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 13/2016
 21. Przedstawienie wniesionych uchwał i wniosków – Komisja Uchwał i Wniosków.
 22. Sprawy różne.

Przewodniczący

Marcin Jelinek

Zebranie Zarządu Stwoarzyszenia, 2 kwietnia 2016, godz. 16:00

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 21 pkt.4, informuję iż w dniu 2 kwietnia 2016 roku (sobota) w terminie pierwszym o godzinie 16:00, odbędzie się w budynku Fili Biblioteki Publicznej w Książu Śląskim zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Drugim termin zebrania jest godzina 16:15.

Jednocześnie informuję, że w dniach od 26 marca do 2 kwietnia działając z upoważnienia będę osobiście przekazywał informacje na temat spraw związanych ze stowarzyszeniem, prosząc o zajmowanie stanowiska członków zarządu stowarzyszenia  w formie tzw. obiegowej, w przypadku nie możności uczestnictwa w zebraniu w dniu 2 kwietnia br.

Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować. W przypadku niemożności uczestniczenia decyzje będą podejmowane w formie obiegowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Przyjęcie i zapoznanie się ze sprawami bieżącymi oraz rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwał:
  1. UCHWAŁA NR 1/2016 – Zarządu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie wydania opinii.
 3. Informacja na temat najbliższej działalności stowarzyszenia w tym plany na rok 2016.
 4. Spis z natury i inwentaryzacja na dzień 31.12.2015 rok.
 5. Sprawy różne.

 

Zebranie Komisji Rewizyjnej, 2 kwietnia 2016 roku, godzina 17:00

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/informacja_scs.jpgW imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 23 pkt.4 i 5 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zawiadamiam, iż w dniu 19 marca (sobota) br., w terminie pierwszym o godzinie 17:00, odbędzie się w budynku Fili Biblioteki Publicznej  w Książu Śląskim zebranie Komisji Rewizyjnej. Drugim termin zebrania jest godzina 17:15.

Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować. W przypadku niemożności uczestnictwa przewiduje się podjęcie decyzji w formie obiegowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Zapoznanie się z sytuacją finansową oraz sprawozdaniem finansowym i bilansem stowarzyszenia za rok 2016 – protokół komisji rewizyjnej.
 3. Opiniowanie spraw innych w tym projektów uchwał na Walne Zebranie.
 4. Sprawy różne.

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień V

 

Piaty dzień upłynął nam bardzo szybko, rano pojechaliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Lubuskie, skorzystaliśmy z atrakcji basenu na „Słowiańce”, spędziliśmy czas na bulwarze nad Wartą. Wieczorem odbyły się zajęcia edukacyjne, a w ramach nich również śluby kolonijne uczestników. Szanowni rodzice, chciałem Was poinformować, ze niektórzy z waszych pociech zawarli na koloni śluby J, zapewne Wam opowiedzą po powrocie jak na imię miała ich wybranka bądź wybraniec. Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień VI

 

Szósty dzień upłynął nam bardzo szybko .... Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień VII

 

Siódmy dzień upłynął nam bardzo szybko .... Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień VIII

 

Osmy dzień .... czas do domu... dzień upłynął nam bardzo szybko .... Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień IV

Już czwarty dzień za nami. Dzień pełen atrakcji sportowych w ramach Dnia Sportu, było również korzystanie z kąpieliska. Wieczorem wspólnie śpiewaliśmy przy ognisku. Zapraszamy na małą fotorelację.

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień III

Trzeci dzień za nami. Dzisiaj skorzystaliśmy ze sprzętu wodnego, były gry i zabawy.  Odbyły się zajęcia edukacyjne, w tym przygotowane również przez uczestników.  Zapraszamy na małą fotorelację.

 

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień II

Dzień drugi dobiegł końca, dzisiaj wykorzystaliśmy pogodę i bawiliśmy się na plaży. Odbyły się również zajęcia edukacyjne, gry i zabawy, a wieczorem zajęcia połączone z dyskotekom. Zapraszamy na małą fotorelację.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_2_-_27_lipca_2015__49/pasja_integracja_dzie_2_20160109_1245214635.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień I

 

Dzisiaj rozpoczęliśmy nasz obóz, uczestnicy dotarli do Lubniewic. Przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia integracyjne, a jutro w pełni będziemy korzystać z uroków lubniewickich plaży. Zapraszamy do zapoznania się z mini galerią pierwszego dnia obozu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Strona 1 z 2