Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zielone wsie w gminie Kożuchów

Małe podsumowanie projektu.

- nasadzenie 211  drzew i krzewów we wskazanej lokalizacji – zgodnie z założeniami nasadziliśmy drzewa i krzewy w wybranych lokalizacjach, planowaliśmy nasadzić 150, jednakże udało nam się zdecydowanie podnieść ten najważniejszy rezultat dla naszego projektu.

- objeliśmy projektem 3 wsie w gminie Kożuchów – objęliśmy Sołectwa Książ Śląski, Mirocin Górny i Lasocin.

- oddziaływaliśmy  na społeczność kilku wsi zamieszkiwanych przez ok. 2 tyś osób -  łącznie w wybranych trzech sołectwach i najbliższych miejscowościach  zamieszkuje ok.2 tyś osób, wdzięki dobrze przeprowadzonej akcji informacyjnej i promocyjne zdecydowana większość mieszkańców wiedziała o naszym projekcie, jego celach i może dzisiaj oceniać jego rezultaty.

- zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty edukacji ekologicznej połączonych z piknikiem dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w ilości 3 wydarzeń - przygotowaliśmy i wykonaliśmy 3 skwery przyrodniczych wg. specyfikacji zawartej w opisie przygotowaliśmy w każdym z trzech objętych sołectwach miniskwerów  przyrodniczy, zgodnie ze specyfikacją. Efekty naszej pracy złączone na dokumentacji fotograficznej.