Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zajęcia edukacyjne

„Wakacje integracji”

BLOK ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NA OBOZIE pn. „Pasja i integracja”- planowane zajęcia edukacyjne to :

1. „Podziel się sobą …”– zajęcia skierowane do uczestników w kontekście podniesienia ich cech osobowościowych związanych z tworzeniem grup społecznych i przekazywaniem informacji. Kadra będzie miała za zadanie przygotować uczestników do przekazywania wiedzy o swoich pasjach i zainteresowaniach na forum grupy, tak aby mogli się z nimi zaprezentować – wpłynie to pozytywnie na ich samorozwój w kontekście przezwyciężania barier związanych z autoprezentacja i w kontekście prezentowania własnych pasji – uczestnicy będą mieli za zadanie przy wykorzystaniu dostępnych form i metod zaprezentować siebie i swoje pasje dla całej grupy . Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw integracyjnych. planowany czas trwania: 2 h.

2. „Nie ma czasu na nudę z rówieśnikami” - osoby prowadzące będą chciały zachęcić podczas tych zajęć uczestników do codziennej aktywności sportowo-rekreacyjnej, która sprzyja rozwojowi ich zainteresowań. Zajęcia są w kontekście również nabycia wśród uczestników nowych umiejętności organizowania sobie czasu po szkole czy nauce w domu, tak aby po powrocie z obozu mogli skorzystać z nowych pomysłów jakie na zajęciach przekaże im kadra prowadząca. Celem zajęć jest zmotywowanie uczestników by byli aktywni w swoim codziennym życiu i się tą aktywnością „zarazić” rówieśników – propagowanie sportu, rekreacji i aktywności w swoim miejscu zamieszkania – planowany czas trwania: 2 h.

3. „Pasje, zainteresowania i hobby” – zajęcia których celem jest określenie czym jest pasja i zainteresowania dla młodych ludzi, co robią lubić w czasie wolnym i jak mogą swoje pasje rozwijać. W formie gier i zabawa osoby prowadzące będą również chciały ukierunkować młode osoby w kierunku rozwoju swoich pasji i zainteresowań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, angażowania się w inicjatywy lokalne i wolontariat. Chcemy aby młodzi ludzie mogli w przyszłości tworzyć nasze społeczeństwo obywatelskie, angażować się w Zycie codzienne wspólnot, a przede wszystkim m by sami kreowali te wydarzenia. Jest to niezwykle ważne w kontekście przyszłości naszego kraju, aby właśnie to dzisiejsze najmłodsze pokolenie było fundamentem zmian do jakich dążymy i aby było przygotowane stać się liderami takiej dzielności – planowany czas trwania: 2 h.

4. „Ja, mały obywatel” – podczas tych zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia na temat społeczeństwa, czym ono jest, czym jest postawa obywatelska, jak należy funkcjonować prawidłowo w społeczeństwie oraz jaki to ma wpływ na rozwój ich pasji i zainteresowań. Osoby prowadzące zajęcia będą miały za zadanie poprzez gry i zabawy integracyjne ukazać podstawowe zasady tworzenia wspólnot, małych społeczności oraz podstawowych zasad współtworzenia grup rówieśniczych. Zajęcia maja na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad jakie tworzą społeczeństwo i jego wyróżników. Poprzez te zajęcia chcemy zachęcić nie tylko do psowaty obywatelskiej uczestników, ale ukierunkować rozwój ich pasji i zainteresowań na szeroko rozumiana działalność prospołeczną – planowany czas trwania: 2 h.

5. „Jak spędzić wolny czas” – zajęcia które mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i możliwości jak wykorzystać swój czas wolny nie tylko dla rozwoju własnego, ale dla rozwoju otoczenia i otaczających ludzi. Kadra prowadząca będzie miała za zadanie przybliżyć uczestnikom wiadomości w jaki sposób bezpiecznie mogą spędzać swój czas wolny po szkole, jak aktywnie zagospodarować ten czas, co można robić by sprawić radość nie tylko sobie ale i swoim koleżanką i kolegą. Zagadnienia dotyczyć będą np. angażowania w życie organizacji pozarządowych czy aktywność w szkolnych klubach zainteresowań. W formie warsztatów będą przekazywane młodym ludziom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez gry, zabawy i uprawianie sportu. Instruktorzy pokażą proste schematy gier jakie mogą uczestnicy zorganizować i w ten sposób zagospodarować swój czas wolny - planowany czas trwania: 2 h.

6. „Jestem wiec zmieniam” – zajęcia mające na celu ukazać młodym ludziom jaki mają wpływ na swoje otoczenie, jak mogą je zmieniać przy wykorzystaniu własnych pasji i zainteresowań. Kadra ma za zadanie tak ukierunkować uczestników aby wykorzystać potencjał ich pasji i zainteresowań z wynikiem pozytywnym dla reszty grupy, przy wykorzystaniu dostępnych form i metod oraz poprzez gry i zabawy integracyjne – planowany czas trwania: 2 h.

7. „Pomysł na siebie”– zajęcia ukierunkowane na rozwój pasji w przyszłości, kadra ma za zadanie „podtrzymać” wśród uczestników zainteresowanie poruszanymi na obozie tematami i zaproponować kontynuację działań, po części zajęcia będą miały również charakter ewaluacji i kontynuacji zamierzeń projektu w przyszłości, uczestnicy również dokonają oceny i wypełnią stosowne w tym zakresie ankiety. Ostatnie zajęcia w ramach bloku edukacji na obozie maja za zadanie nakreślić przyszłe dziania ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań uczestników bezpośrednich, tak aby mogli je kontynuować w przyszłości - planowany czas trwania: 2 h.