Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program obozu

„Wakacje integracji”

OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - OPIS SZCZEGÓŁOWY OBOZU W RAMACH PROJEKTU

Obóz planowany jest w drugiej połowie lipca lub na przełomie lipca i sierpnia, wstępnie planujemy w ujęciu dziennym (taki termin był weryfikowany w zakresie dostępu baz noclegowych) datę od 23 lipca do 30 lipca 2017r. (osiem dni/siedemosobodób) – 34 uczestników oraz 6 osób kadry ( kadra: wychowawcy (3 osoby), Kierownik Placówki Wypoczynkowej o uprawnieniach wychowawcy oraz Kierownik Projektu i pracownik administracyjno-organizacyjny). Na ośrodku znajdować się będą w czasie turnusu – co najmniej 40 osób. Zajęcia prowadzić będą wychowawcy. Termin może ulec kilkudniowemu przesunięciu.

Uwagi:
na ośrodku zakwaterowani będą:
- uczestnicy – 34 osób,
- Kierownik Placówki Wypoczynkowej /z uprawnieniami wychowawcy – 1 osoba,
- Pracownik administracyjno-organizacyjny– 1 osoba,
- wychowawcy – 3 osoby,
- Kierownik projektu – 1 osoba,
- ewentualnie doraźnie kadra programowa i organizacyjna oraz pomoc wolontariacka.

Opiekę medyczną zapewni ośrodek wypoczynkowy lub zostanie zapewniona przez osobę trzecią posiadająca stosowne do tego uprawnienia oraz na podstawie dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników (opiekun prawny każdego z uczestników zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia z informacją o statucie ubezpieczenia dziecka np. zakład pracy, Urząd Pracy – w przypadku osób bezrobotnych itp.). Dla potrzeb wychowawców zakupione zostaną wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wykupione zostaną ubezpieczenia OC i NNW.
Projekt odbywać się będzie pod opieką wykwalifikowanej kadry:
- pedagogicznej, wychowawczej, (z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu profilaktyki uzależnień dla kadry prowadzącej zajęcia w ramach bloków edukacyjnych), sportowej i kulturalno-oświatowej;

Zabezpieczone zostaną następujące świadczenia:
a. zakwaterowanie - w pokojach 2 - 5 osobowych,
b. wyżywienie - cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
c. całodobowy dostęp do napojów (kawa, herbata),
d. ubezpieczenie NNW i OC,
e. opieka kadry posiadającej uprawnienia zgodne z wytycznymi MEN - Kierownik Placówki Wypoczynkowej i Wychowawcy,
f. zajęcia edukacji o społeczeństwie- obywatelskim
g. zajęcia sportowe i rekreacyjne (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych - wycieczki piesze, rowerowe oraz łodziami po jeziorach, rozgrywki i turnieje sportowe),
h. organizacja wycieczki autokarowej,
i. organizacja zajęć kulturalno-oświatowych (dyskoteki, ogniska, konkursy, gry, zabawy, turnieje, quizy, warsztaty, itp.).

Codzienne zajęcia edukacyjne wzbogacone będą o liczne ćwiczenia na powietrzu, m.in. aerobik, tj. połączenie ćwiczeń ruchowych z muzyką, zajęcia ogólnorozwojowe, biegi przełajowe na plaży, przeciąganie liny, bieg terenowy, gry zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna oraz wiele innych. Podczas turnusu uczestnicy będą mieli okazje sprawdzić swoje możliwości biorąc udział w licznych zawodach, imprezach i konkursach z nagrodami, w miłej i koleżeńskiej atmosferze, gdzie wszyscy będą nagrodzeni. Wielu młodych ludzi wykazuje chęć uczestnictwa i spędzenia wolnego czasu w tego typu przedsięwzięciach, jednakże trudna sytuacja materialna rodzin nie pozwala im ze względu na znaczny koszt wypoczynku, uczestniczyć w zorganizowanych obozach.

Ramowy program dnia przedstawia się następująco:
7:30 – pobudka,
7:40 - gimnastyka poranna,
8:00 - toaleta poranna,
9:00 – śniadanie,
10:00 – zajęcia programowe,
14:00 – obiad,
14:40 – odpoczynek poobiedni,
15:10 – zajęcia programowe/edukacyjne,
16.10 – podwieczorek ( wydawany w trakcie zajęć),
16:30 – zajęcia programowe/edukacyjne,
19:00 – kolacja,
19:30 – rekreacja, imprezy kulturalne, czas wolny i zajęcia edukacyjne,
21:15 – apel wieczorny,
21:30 – toaleta wieczorna uczestników,
22:00 – cisza nocna.

Ramowy plan dnia może ulec zmianie w związku z wyjazdami edukacyjnymi oraz ewentualnym przedłużeniem się czasu trwania zajęć, lub innymi uwarunkowaniami.

PROGRAM - Proponowany program jest zarysem ramowym, zgodnie z zasadą empowerment będzie mógł ulegać różnym modyfikacją i zmianą. Program może ulec zmianie również poprzez np. złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przykładowo zaplanowany wyjazdy lub ze względu na inne nie przewidziane uwarunkowania. Wszelkie zmiany programu będą udokumentowane i uzasadnione. Dodatkowo ostateczny program pobytu dzieci zostanie szczegółowo uściślony z kadrą opiekuńczo-wychowawczą w fazie I i II realizacji projektu.

PROPONOWANY PROGRAM DZIENNY:

DZIEŃ I
14:00 – przyjazd uczestników na ośrodek.
14:15 – przywitanie uczestników przez kadrę i Kierownika Projektu. Przedstawienie kadry, zapoznanie uczestników z ośrodkiem. Podział na grupy obozowe. Wstępne przedstawienie programu obozu, podstawowych zasad bezpieczeństwa, procesu podejmowania decyzji.
14:50 – zakwaterowanie uczestników – przydział pokoi, sprawy logistyczno-organizacyjne.
16:00 – obiad.
17:00 – spotkanie uczestników w grupach. Zapoznanie uczestników z programem obozu, z regulaminem obozu, z regulaminem ośrodka, regulaminem ppoż.. Omówienie z uczestnikami innych spraw organizacyjnych.
18:30 – kolacja.
19:00 – Edukacja pozaformalna - „Podziel się sobą …”– - zajęcia programowe – 2 h w tym wieczorek zapoznawczy połączony z ćwiczeniami z autoprezentacji. Gry i zabawy integracyjne. Zapoznanie uczestników. Kadra pedagogiczna będzie miała za zadanie zintegrować uczestników obozu poprzez gry integracyjne.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ II
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – zapoznanie uczestników z miejscowością w której wypoczywają. Spacer po najbliższej okolicy i zwiedzanie zabytków miejscowości.
11:40 – powrót na ośrodek..
12:00 – Edukacja pozaformalna: „Nie ma czasu na nudę z rówieśnikami” – zajęcia programowe – 2 h.
14:30 – obiad.
15:00 – odpoczynek poobiedni, zajęcia w podgrupach.
16:00 – Zajęcia sportowe. gry i zabawy integracyjne. Gry sportowe. W miarę dobrych warunków atmosferycznych „Ścieżka zagadek” – zabawa w terenie polegająca na odnajdywaniu kolejnych wskazówek i wykonywaniu zapisanych zadań - rywalizacja grup obozowych.
18:30 – kolacja.
19:00 – Zajęcia integracyjne - zajęcia odbędą się w ramach ogniska integracyjnego połączonego z grami i zabawami. Uczestnicy obozu wspólnie z kadrą przygotują wieczorne ognisko integracyjne, zaplanują gry i zabawy, wspólne pieczenie wędliny na ognisku – 2 h.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ III
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – Edukacja pozaformalna - „Pasje, zainteresowania i hooby” – 2 h.
12:00 – aktywna rekreacja – wyjście pod opieką ratownika uczestników na przystań wodną, korzystanie ze sprzętu wodnego. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania ze sprzętu wodnego – rowery wodne, pod opieką kadry pedagogicznej i ratowników.
14:30 – obiad.
15:00 – odpoczynek poobiedni, zajęcia w podgrupach.
15:30 – Edukacja pozaformalna - „Ja, mały obywatel” – zajęcia programowe 2 h.
17:30 – zajęcia sportowe i rekreacyjne.
18:30 – kolacja.
19:30 – zajęcia kulturalno-oświatowe – „Przygotowanie do chrztu” , zajęcia w podgrupach i dyskoteka integracyjna.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ IV
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – Dni Sportu – zawody sportowe pomiędzy grupami. Turniej w grach sportowych, zawody biegowe i zręcznościowe. Rywalizacja pomiędzy grypami obozowymi.
14:30 – obiad.
15:00 – odpoczynek poobiedni, zajęcia w podgrupach..
15:30 – kontynuacja zawodów sportowych.
18:30 – kolacja.
19:00 – Edukacja pozaformalna - „Jak spędzić wolny czas”” – zajęcia programowe – 2 h.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ V
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
9:00 – wyjazd edukacyjno-turystyczny po najbliższej okolicy miejscowości wypoczynkowej – wyjazd autokarowy.
17:30 – powrót na ośrodek..
18:00 – obiadokolacja.
19:00 – Edukacja pozaformalna - „Jestem wiec zmieniam” – zajęcia programowe – 2 h .
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ VI
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – Edukacja pozaformalna - „Pomysł na siebie”– – zajęcia programowe – 2 h.
12:00 – aktywna rekreacja, wyjście pod opieką ratownika uczestników na przystań wodną, korzystanie ze sprzętu wodnego. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania ze sprzętu wodnego – rowery wodne, pod opieką kadry pedagogicznej i ratowników. „Chrzest”.
14:30 – obiad.
15:00 – odpoczynek poobiedni.
15:30 – Zajęcia sportowe oraz inne zajęcia. Grupy obozowe mogą wykorzystać ten czas na przygotowania do wieczorku artystycznego – przygotowywanie scenek, skeczy, prezentacji grup obozowe.
17:00 – zajęcia sportowe oraz wycieczka piesza po najbliższej okolicy – zwiedzanie pomników przyrody, poznanie flory i fauny oraz gry i zabawy integracyjne. Gry sportowe. Edukacja kulturalna - zajęcia plastyczno – artystyczne pod hasłem „Karykatura” – uczestnicy będą przygotowywać karykatury swoich wychowawców, prace zostaną wywieszone na gazetce ściennej.
18:30 – kolacja.
19:30 – „Bal pidżamowy” – bal dla uczestników, w tym podczas zajęć konkurs dla uczestników w zakresie wiedzy ogólnej, prowadzony na zasadzie teleturniejów. Nagrody dla zwycięzców.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ VII
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – aktywna rekreacja – wyjście pod opieką ratownika uczestników na przystań wodną, korzystanie ze sprzętu wodnego. Gry sportowe. Grupy obozowe mogą wykorzystać ten czas na przygotowania do wieczorku artystycznego. Ostatnie próby przed wieczornym występem artystycznym.
14:30 – obiad.
15:00 – odpoczynek poobiedni.
15:30 –17:00 - blok zajęć z zakresu sportu.
18:30 – kolacja.
19:00 – Uroczysty apel zakończeniowy. Wręczenie nagród i upominków dla uczestników. Uczestnicy otrzymają wyprawki szkolne.
20:30 – dyskoteka zakończeniowa.
21:00 – apel wieczorny.
21:30 – toaleta wieczorna uczestników.
22:00 – cisza nocna.

DZIEŃ VIII
7:30 – pobudka.
7:40 - gimnastyka poranna.
8:00 - toaleta poranna.
8:30 – śniadanie.
9:00 – przygotowywanie do zajęć i programu dnia, oraz sprawy organizacyjno porządkowe.
10:00 – sprzątanie pokoi. Pożegnanie uczestników.
11:30 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników.

Program może ulegać korektą ze względu również na zasadę współpracy z beneficjentami i inne nieprzewidziane zdarzenia, a także wraz z rozwojem zainteresowań beneficjentów niektóre działania mogą być wydłużane w czasie. Ostateczny termin obozu może uleć również przesunięciu. W chwilach pomiędzy zajęciami uczestnicz będą jak najaktywniej korzystać z uroków miejsca, w tym z przystani wodnej, kąpieliska itp. zajęć.

Program może ulegać korektą ze względu również na zasadę współpracy z beneficjentami i inne nieprzewidziane zdarzenia, a także wraz z rozwojem zainteresowań beneficjentów niektóre działania mogą być wydłużane w czasie. Ostateczny termin obozu może uleć również przesunięciu.