Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miejsce realizacji

„Wakacje integracji”

Miejsce realizacji działań organizacyjnych oraz promocji i rekrutacji uczestników – województwo lubuskie, powiat Nowa Sól, Gmina Kożuchów (gmina wiejsko-miejska, ludność: ok. 16 tyś., składa się z miasta Kożuchów i 22 sołectw) – z podstawowym uwzględnieniem obszarów wiejskich – wsie Książ Śląski i Studzieniec. W fazie promocji i rekrutacji uczestników we wsiach gminy prowadzona będzie akcja informacyjna o projekcie i zorganizowane zostaną spotkania rekrutacyjno-informacyjne (na salach wiejskich lub w siedzibach partnerów) z rodzicami zgłaszającymi swoje dzieci do uczestnictwa w projekcie. Projekt będzie realizowany w terenie – spotkania informacyjne oraz działania związane z promocją. Spotkania informacyjne będą odbywać się na salach wiejskich w sołectwach (są to obiekty zarządzane przez Urząd Gminy Kożuchów) oraz w filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie.

Zadanie realizowane będzie w kilku miejscach (w zależności od danego działania), będą to m.in.:
- siedzibie wnioskodawcy (Książ Śląski),
- teren gminy Kożuchów (ze szczególnym uwzględnieniem wsi: Książ Śląski i Studzieniec),
- w jednej z miejscowości gdzie odbędzie się obóz w ramach projektu (województwo lubuskie, lub jedno z przyległych - dolnośląskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie).

Miejsca wykorzystywane podczas realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kożuchów, w zależności od konkretnych działań będą to:
- siedziba organizacji,
- siedziby zaproszonych do współpracy instytucji – partnerów formalnych i nieformalnych,
- sale wiejskie, punkty biblioteczne i inne ośrodki na terenach wiejskich,
- szkoły,
- Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie – filie na wsiach,
- inne miejsca na terenie gminy o znaczeniu sublokalnym.

Planowane miejsce realizacji obozu – województwo lubuskie lub województwa przyległe do lubuskiego - dolnośląskie, wielkopolskie lub zachodniopomorskie (być może będzie to zachodniopomorskie – miejscowość nad morska). Planowane miejsce dla organizacji ośmiodniowego obozu to jedna z naszych lokalnych miejscowości wypoczynkowych pojezierza lubuskiego lub atrakcyjne miejscowości województw przyległych do lubuskiego (rozważamy również organizację obozu w miejscowościach nadmorskich) w województwie zachodniopomorskim. Założyliśmy w budżecie konkretne stawki w zakresie transportu, zakwaterowani i wyżywienia, które będą decydowały o ostatecznym wyborze miejscu – ośrodku - do którego dzieci i młodzież pojadą. Wstępnie dokonaliśmy już analizy rynkowej stawek na poszczególnych ośrodkach, które spełniają nasze podstawowe kryteria (w kosztorysie wpisaliśmy stawkę średnią) – na tej podstawie sporządziliśmy adekwatny kosztorys, jednakże biorąc pod uwagę zdobyte w latach poprzednim w podobnego typu przedsięwzięciu doświadczenia, wiemy z różnych przyczyn, że na tym etapie składania oferty, zadeklarowanie konkretnego ostatecznego miejsca (dokładne wskazanie bazy noclegowej, nazwa i adres) nie jest najlepszym rozwiązaniem, co jest związane z różnymi czynnikami np. ceny negocjacji za zakwaterowanie wyżywienie czy zmiany na rynku dostępnych usług, albo uzyskanie mniejszej niż zakładaliśmy dotacji ze środków zewnętrznych.

Baza noclegowa dla uczestników będzie musiała spełniać określone, poniżej wymienione warunki i standardy, które będą decydowały o jej wybraniu z pośród dostępnych na rynku usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, a także bazy sportowo-edukacyjnej dla uczestników.
Ośrodek/baza noclegowa na której odbędzie się obóz będzie musiał spełnić następujące kryteria/warunki:
- zakwaterowanie w pokojach (2-5 osobowych) z węzłem sanitarnym, lub węzłem zbiorczym sanitarnym dla kilku pokoi,
- stołówka,
- teren sportowy – lub dostęp do niego – boiska sportowe
- teren rekreacyjny lub dostęp do niego – miejsce na ognisko, miejsce do gier i zabaw integracyjnych,
- sala na gry i zabawy integracyjne na ośrodku – np. w celu przeprowadzania wieczorków tanecznych itp. zajęć ko,
- sala edukacyjna – na zajęcia edukacji obywatelskiej.

W miejscowości gdzie realizowany będzie projekt – obóz wykorzystywać będziemy również:
- dodatkowe ewentualnie dostępne zaplecze sportowo-rekreacyjne,
- przystań wodna, plaża itp.
- boiska sportowe,
- inne miejsca atrakcyjne w danej miejscowości np. lokalne zabytki i atrakcje rekreacyjno-turystyczne

W zakresie wybory bazy do realizacji działania – 8 dniowego obozu wpływ będzie miała również dodatkowa oferta jaką możemy w tym zakresie uzyskać, wpływająca na redukcję kosztów zadania np.:
- zapewnienie opieki medycznej,
- zapewnienie opieki ratownika,
-zapewnienie usług dodatkowych np. organizacja ogniska w ramach stawki dziennej za wyżywienie na ośrodku.

Innymi miejscami wykorzystywanymi do realizacji projektu, w ramach działania – organizacja obozu - będą również najbliższe atrakcje turystyczno-rekreacyjne. W ramach projektu uczestnicy odwiedzą najbliższe atrakcje turystyczno-krajoznawcze okolicy miejscowości gdzie odbędzie się obóz. Poznają najciekawsze zabytki oraz zwiedzą najbliższą okolicę. Służyć to będzie nie tylko rekreacji, ale i edukacji kulturalnej, w zdecydowanej większości będą to miejsca związane z kulturą, tradycją i historią i być może samorządem lokalnym.

Na ośrodku zajęcia z zakresu edukacji pozaformalnej (zajęcia tematyczne) oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywać się będą:
- na sali szkoleniowej,
- w plenerze np. spacery po lesie, wycieczki piesze po najbliższej okolicy,
- w terenie (wyjazd edukacyjny),
- na terenach sportowo-rekreacyjnych.

Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych korzystać będziemy z:
- zaplecza-rekreacyjne ośrodka np. boiska,
- sprzętu wodnego (rowery wodne lub kajaki),
- sprzętu sportowo-rekreacyjnego zakupionego w ramach projektu.