Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

"Wakacje integracji”

Charakterystyka projektu

W idei projektu przyświeca nam główny cel FIO - zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Projekt nasz w pełni spełnia cele szczegółowe FIO, ponieważ jest inicjatywą oddolną – „mieszkańcy dla mieszkańców”. Zarządzanie i organizacja projektu w dużej mierze opiera się na wolontariuszach i przyczynia się do wzrostu liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, a wiec angażuje bezpośrednio społeczność lokalną. My chcemy zachęcić do aktywności i stworzyć możliwość wykorzystania czasu wolnego jako formy edukacji połączonej z integracją. Miejscem rekrutacji bazowym będą obszary wiejskie gminy Kożuchów, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Książ Śląski i Studzieniec. W ramach projektu odbędą się 4 wydarzenia integracyjne dla społeczności lokalnej oraz dla minimum 34 dzieci i młodzieży 8 dniowy obóz, w ramach którego będzie szereg zajęć edukacyjnych i integracyjnych. Głównymi beneficjentami są dzieci i młodzież z terenów wiejskich, która ze względu na nie tylko miejsce zamieszkania, ale i na również „sprawy materialne” mają ograniczony dostęp do tego typu inicjatyw