Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kwalifikacja

„Wakacje inteegracji”

KTO DECYDUJE O ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA NA OBÓZ ?

Niestety ilość uczestników obozu jest ograniczona, w tym celu zostały sporządzone regulaminy na podstawie których jest rozpatrywany wniosek.


Projekt jest regulowany regulaminami:
Regulamin Zasad Kwalifikowania Dziecka na Wypoczynek.
Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej.

Regulamin Projektu „Wakacje integracji”.

Regulamin Rozpatrywania Wniosków


Z nich wynika w jaki sposób jest rozpatrywany wniosek oraz kto kwalifikuje. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka podejmuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie regulaminu.

Do dnia połowy lipca  2017  roku zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione przez organizatora.