Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Korzyści z projektu

„Wakacje integracji”

KORZYŚCI DLA ADRESATÓW

Korzyści z realizacji projektu dla oferenta:
- nabycie nowej wiedzy i doświadczenia,
- podniesienie zasobów ludzkich w stowarzyszeniu,
- wykreowanie młodych potencjalnych liderów działań prospołecznych
- wzmocnienie współpracy z innymi organizacjami,
- zdobycie zaufania społeczności lokalnej,
- wzrost umiejętności w zarządzaniu projektami i zespołem.

Korzyści z realizacji projektu dla partnerów:
- zwiększenie udziały w życiu naszej społeczności,
- nabycie doświadczenia i umiejętności,
- uatrakcyjnienie swojej oferty dla naszej społeczności,
- zwieszenie efektywności podejmowanych działań,
- lepsze zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej.

Korzyści z realizacji projektu dla społeczności lokalnej:
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci i młodzieży,
- możliwość uczestnictwa w wydarzeniach integracyjnych,
- rozwiązanie wybranych przez uczestników problemów społeczności lokalnej,
- pomoc rodziną w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej,
- podniesienie wartości społeczności lokalnej,
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie integracji i możliwości i jakie ona daje dla danych miejscowości,
- wyzwolenie „energii” mieszkańców, kreatywności, innowacyjności i aspektów „pomocy sąsiedzkiej”,
- stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany poglądów.

 

SZCZEGÓŁOWE KORZYŚCI DLA ADRESATÓW W KONTEKŚCIE REZULTATÓW.

Nabycie przez uczestników wiadomości w zakresie:
- funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim,
- szukania pomocy w sytuacjach wyjątkowych, w tym w sytuacji przemocy i patologii,
- zasad zachowania się w stanach zagrożenia pożarowego, powodziowego, chemicznego, promieniotwórczego,
- sposobów minimalizowania skutków zagrożeń życia i zdrowia,
- zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- zabezpieczania się przed skutkami zagrożeń.

Ukształtowanie w uczestnikach postaw i nawyków ( podczas zajęć edukacyjnych):
- właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia;
- gotowości niesienia pomocy potrzebującym;
- odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych ludzi;
- szacunku i respektowania przepisów prawnych mających znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
- bezpiecznych zachowań w każdej sytuacji, w tym szczególnie w domu, szkole i na drodze.

Powyższe rezultaty chcemy osiągnąć poprzez m.in.:
- edukację,
- akcję informacyjno-aktywizującą
- współpracę mieszkańców do osiągnięcia zamierzonych celów (poprzez uczestnictwo np. w zagadnieniach logistycznych projektu),
- propagowanie aktywnego stylu życia,
- angażowanie młodych ludzi jako wolontariuszy w realizację projektu - powierzanie wolontariuszom konkretnych zadań – odpowiedzialność za działania,
- organizowanie ciekawych zajęć jako podstawy do aktywnej integracji, organizowanie warunków i sytuacji pozwalających uczestnikom na poznawanie swoich możliwości twórczych.