Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie, 2 kwietnia 2016, godzina. 18:00

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 19 pkt.3, iż w dniu 2 kwietnia 2016r. (sobota), w terminie pierwszym o godzinie 18:00, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w budynku Fili Biblioteki Publicznej  w Książu Śląskim zebranie członków stowarzyszenia. Drugim termin zebrania jest godzina 18:15. Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
 3. Wybór komisji zebrania (uchwała nr 10/2016 w sprawie powołania komisji zebrania)
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Uchwał i wniosków.
 4. Informacja o przyjęciu nowych członków – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 1/2016.
 5. Składki członkowskie zwyczajne  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 2/2016 ws. składek członkowskich zwyczajnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 3/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2015 rok i wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Spis z natury i inwentaryzacja na dzień 31.12.2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 4/2015 ws. w sprawie przyjęcia spisu z natury i prowadzonej gospodarki materiałowej za rok 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową i bilansu oraz rachunku wyników za rok 2015.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2015 - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 5/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej - udzielenie absolutorium zarządowi – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 6/2016 ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu.
 12. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków zarządu i jego struktury – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 7/2016.
 13. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków komisji rewizyjnej i jego struktury  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 14. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, oświadczenia, uwagi, inne informacje dotyczące punktów powyższych nie uwzględnione w toku dyskusji.
 15. Wybór Przewodniczącego stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 16. Wybór Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu Stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 17. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Zarządu Stowarzyszenia wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 18. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Komisji Rewizyjnej wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 11/2016.
 19. Przedstawienie planu pracy na 2016 rok – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 12/2016 ws. planu pracy na rok 2015.
 20. Podjęcie decyzji w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek mikro - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 13/2016
 21. Przedstawienie wniesionych uchwał i wniosków – Komisja Uchwał i Wniosków.
 22. Sprawy różne.

Przewodniczący

Marcin Jelinek

Zebranie Zarządu Stwoarzyszenia, 2 kwietnia 2016, godz. 16:00

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 21 pkt.4, informuję iż w dniu 2 kwietnia 2016 roku (sobota) w terminie pierwszym o godzinie 16:00, odbędzie się w budynku Fili Biblioteki Publicznej w Książu Śląskim zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Drugim termin zebrania jest godzina 16:15.

Jednocześnie informuję, że w dniach od 26 marca do 2 kwietnia działając z upoważnienia będę osobiście przekazywał informacje na temat spraw związanych ze stowarzyszeniem, prosząc o zajmowanie stanowiska członków zarządu stowarzyszenia  w formie tzw. obiegowej, w przypadku nie możności uczestnictwa w zebraniu w dniu 2 kwietnia br.

Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować. W przypadku niemożności uczestniczenia decyzje będą podejmowane w formie obiegowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Przyjęcie i zapoznanie się ze sprawami bieżącymi oraz rozpatrzenie oraz przyjęcie uchwał:
  1. UCHWAŁA NR 1/2016 – Zarządu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie wydania opinii.
 3. Informacja na temat najbliższej działalności stowarzyszenia w tym plany na rok 2016.
 4. Spis z natury i inwentaryzacja na dzień 31.12.2015 rok.
 5. Sprawy różne.

 

Zebranie Komisji Rewizyjnej, 2 kwietnia 2016 roku, godzina 17:00

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/informacja_scs.jpgW imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 23 pkt.4 i 5 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zawiadamiam, iż w dniu 19 marca (sobota) br., w terminie pierwszym o godzinie 17:00, odbędzie się w budynku Fili Biblioteki Publicznej  w Książu Śląskim zebranie Komisji Rewizyjnej. Drugim termin zebrania jest godzina 17:15.

Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować. W przypadku niemożności uczestnictwa przewiduje się podjęcie decyzji w formie obiegowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Zapoznanie się z sytuacją finansową oraz sprawozdaniem finansowym i bilansem stowarzyszenia za rok 2016 – protokół komisji rewizyjnej.
 3. Opiniowanie spraw innych w tym projektów uchwał na Walne Zebranie.
 4. Sprawy różne.

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień VIII

 

Osmy dzień .... czas do domu... dzień upłynął nam bardzo szybko .... Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

LUBNIEWICE „Pasja integracja, czyli aktywne wakacje” Dzień VII

 

Siódmy dzień upłynął nam bardzo szybko .... Zapraszamy do galerii zdjęć.

http://www.scs.jelinek.org.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/pasja_integracja_w_lubniewicach_dzien_5_-_30_lipca_2015__52/pasja_integracja_dzie_5_20160109_1417019074.jpg

Strona 9 z 73