Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Plakat naszego projektu :)

Info-Budujemy boiska

Będziemy budować miniboiska do siatkówki i koszykówki w Książu

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/budujemy_boiska/logo_projekt_1.jpgMiło nam jest poinformować mieszkańców, ze stowarzyszenie nasze uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Budujemy boiska”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. W ramach projektu wybudujemy w naszej miejscowości dwa mini boiska do siatkówki i do koszykówki oarz zorganizujemy turnieje sportowe dla mieszkańców. Już niedługo serdecznie zaprosimy na pierwsze spotkanie organizacyjne.

Budujemy boiska - bądz aktywny jak MY

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/budujemy_boiska/baner_www_budujemy_boiska_1.jpgBądź aktywny jak My, wspólnie zmieńmy otoczenie - Budujemy Boiska. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie "Budujemy boiska" - zapraszamy do wspólnego spędzania czasu poprzez rekreację i sport w Książu Śląskim. Zachęcamy do udziału w zajechać, a także do przygotowania bazy sportowo-rekreacyjnej, która będzie służyła naszej wiejskiej wspólnocie. Więcej informacji na stronie stowarzyszenia www.scs.jelinek.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie" IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce. Już niedługo pierwsze spotkania organizacyjne i zabieramy się do pracy, by w Książu Śląskim  postały dwa mini boiska, które sprawią frajdę „dużym i małym” J

Zbudujmy razem boiska

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu „Budujemy Boiska” w ramach którego chcemy w naszej miejscowości m.in. zbudować boisko do piłki siatkowej i do mini koszykówki.

Spotkanie odbędzie się w Fili Biblioteki Publicznej w dniu 20 czerwca, godzina 18:00

Projektu pn. „Budujemy boiska” dofinansowanego  ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie, 2 kwietnia 2016, godzina. 18:00

W imieniu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, zgodnie z statutu stowarzyszenia § 19 pkt.3, iż w dniu 2 kwietnia 2016r. (sobota), w terminie pierwszym o godzinie 18:00, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w budynku Fili Biblioteki Publicznej  w Książu Śląskim zebranie członków stowarzyszenia. Drugim termin zebrania jest godzina 18:15. Mam nadzieję na uczestnictwo w zebraniu, ze względu na kwestie formalne, które wspólnie musimy uregulować.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania.
 3. Wybór komisji zebrania (uchwała nr 10/2016 w sprawie powołania komisji zebrania)
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej
  2. Uchwał i wniosków.
 4. Informacja o przyjęciu nowych członków – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 1/2016.
 5. Składki członkowskie zwyczajne  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 2/2016 ws. składek członkowskich zwyczajnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 3/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2015 rok i wniosek o udzielenie absolutorium.
 8. Spis z natury i inwentaryzacja na dzień 31.12.2015 rok, uchwała Walnego Zebrania Członków nr 4/2015 ws. w sprawie przyjęcia spisu z natury i prowadzonej gospodarki materiałowej za rok 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z częścią opisową i bilansu oraz rachunku wyników za rok 2015.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2015 - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 5/2016 ws. sprawozdania merytorycznego za rok 2015.
 11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej - udzielenie absolutorium zarządowi – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 6/2016 ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu.
 12. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków zarządu i jego struktury – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 7/2016.
 13. Podjecie uchwały o określeniu liczby członków komisji rewizyjnej i jego struktury  – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 14. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań, oświadczenia, uwagi, inne informacje dotyczące punktów powyższych nie uwzględnione w toku dyskusji.
 15. Wybór Przewodniczącego stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 16. Wybór Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu Stowarzyszenia:
  1. Zgłaszanie kandydatów.
  2. Prezentacja.
  3. Zamkniecie listy.
  4. Wybór.
 17. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Zarządu Stowarzyszenia wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 9/2016.
 18. Przedstawienie przez komisję mandatowo-skrutacyjną protokołu z wyborów Komisji Rewizyjnej wraz z uchwałą o zatwierdzeniu wyników wyborów – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 11/2016.
 19. Przedstawienie planu pracy na 2016 rok – uchwała Walnego Zebrania Członków nr 12/2016 ws. planu pracy na rok 2015.
 20. Podjęcie decyzji w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek mikro - uchwała Walnego Zebrania Członków nr 13/2016
 21. Przedstawienie wniesionych uchwał i wniosków – Komisja Uchwał i Wniosków.
 22. Sprawy różne.

Przewodniczący

Marcin Jelinek

Strona 6 z 71